- Thanh toán tiền mặt trực tiếp tại văn phòng của Adithoi.vn
- Thanh toán khi nhận phiếu xác nhận đặt combo với nhân viên giao hàng
- Thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng (Liên hệ trực tiếp với nhân viên hỗ trợ)