Adithoi.vn là trang web đặt combo vé xe và khách sạn trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam. Quy khách hàng muốn đăng bán phòng lên hệ thống bán combo du lịch của adithoi.vn. Xin vui lòng gửi yêu cầu đăng bán chỗ nghỉ lên hệ thống bán combo du lịch của của adithoi.vn.
Email nhận đăng ký chỗ nghỉ: dangky@adithoi.vn.
Số điện thoại hỗ trợ đăng ký chỗ nghỉ: 0931868690.
Xin cảm ơn!